Financiering Aanvragen

In 2015 ervaarde nog bijna 30 procent het hebben van een studieschuld als een financieel probleem, nu is dat 12 procent. Lees ook: Tips voor studenten die nog thuis wonen en hun ouders.

De studenten weten het minst goed dat ze vanaf het second dat ze studieschuld opbouwen eveneens elk jaar rente opbouwen (39 procent). Daarnaast kan het voor studenten lonen om te onderzoeken of er andere mogelijkheden zijn om inkomsten te vergaren. Lees ook: Studieschuld en hypotheek 1 op de 10 studenten heeft een financieel probleem

Uit het vorige Nibud-onderzoek (in het voorjaar van 2015) bleek dat 39 procent van de eerste- en tweedejaars bij hun ouders woonde. Het valt het Nibud op dat studenten het hebben van een studieschuld minder als een financieel probleem ervaren.

73 procent van de ondervraagde studenten heeft een studieschuld. Dit zijn zowel de studenten die nu nog onder het oude stelsel vallen als de studenten die een studievoorschot hebben geleend. Studenten hebben vaak meerdere motieven om te lenen.

fifty six procent van de eerste- en tweedejaarsstudenten blijft thuis wonen. Zij vallen onder financial lease het nieuwe studiefinancieringsstelsel dat in september 2015 werd ingevoerd, het studievoorschot.

Het Nibud ziet dat het studievoorschot en de huidige lage rente het voor studenten vanzelfsprekend lijken te maken om geld te lenen. Ook doen zij vaker een beroep op hun ouders. Ze blijven vaker thuis wonen en krijgen vaker een financiële bijdrage van hen. Er zijn niet meer studenten gaan werken, maar de studenten die werken, maken wel meer uren dan in 2015. Lees ook: Studiefinanciering in het kort

Deze 14 bedrijven schrappen dividend vanwege Corona Ondersteund door WordPress Deze website gebruikt cookies om je ervaring te verbeteren. We gaan ervan uit dat dat okay is voor je.Accepteer Weiger Read More Door: Hermien Miltenburg · 28 oktober 2018

Na het artikel geef ik graag een reactie. Aanstaande studenten en ouders… denk en reken heel goed… Nibud: Studenten lenen om te sparen en blijven vaker thuis wonen Meer dan de helft van de studenten (54 procent) gebruikt de rentedragende lening die zij hebben afgesloten voor hun studie, ook om te sparen. Bijna forty procent spaart van het geleende bedrag omdat de rente op de lening zo laag is.

Het Nibud heeft de studenten 9 stellingen over de regels rondom de studieschuld voorgelegd. Slechts 4 procent heeft deze stellingen allemaal juist beantwoord. Driekwart van de studenten had meer dan de helft goed.